Xbox Logo
__БЪЛГАРСКИ__
Предистория на траките
Одрисите
Тракийски богове
Тракийската култура
Занаятите на траките
Казанлъшка гробница
Разкопки и открития
Севтополис
Могила Светицата
Могила Оструша
Голямата косматка
Долината днес
За авторите
__ПРИЯТЕЛИ__
balkanmysteries.com
. феномени сред хората,
. природата и археолагията
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Разкопки и открития

Казанлъшката котловина е осеяна с тракийски надгробни могили, паметници от Древността, видими от всички пътища, минаващи през нея. Те стават обект на проучване още в началото на  XX век. По-малко от 100 са тракийските подмогилни зидани постройки в България, които обикновено наричат гробници. Повечето от тях са намерени полуразрушени или в последствие са унищожени. Тринадесет такива сгради са построени в Казанлъшката котловина. Броят им става 15, ако се прибавят две, които не са така монументални, но имат висока научна стойност. Съсредоточени в ограничен географски регион, те са многократно повече, отколкото другаде в България. Това са могилни некрополи и единични могили от различни епохи и от различни краища на котловината.

Първото сериозно откритие в Долината, която все още не се е наричала "на царете", е направено на 19 април 1944 г. Става ясно, че е открита единствената доскоро тракийска гробница със стенописи от края на IV век пр. Хр. Гробницата е забележителен паметник на тракийското изкуство от ранноелинистическата епоха у нас. Казанлъшката тракийска гробница дължи световната си известност на забележителните стенописи в коридора и куполното помещение, едни от най-добре запазените произведения на античната живопис.

През 1965 г. в Казанлъшкия край са открити две могили, в които са намерени две постройки от камък и тухла, които се определят като гробници.

Първата се намира край гр. Мъглиж и е с дълъг коридор и няколко помещения. Тук-там по стените и са запазени стенописи, късове от други са паднали по подовете. По тях са изрисувани растителни украси, глинени амфори, препускащи тракийски колесници.

Втората гробница е край с. Крън, на 6 км от Казанлък. Тя е намерена полуразрушена и затова е останала недопроучена. Установено е, че стените и са покрити с хоризонтални пояси, оцветени в различни цветове.

За щастие, точно 30 год. по-късно, на 27 септември 1995 г. екипът от археолози открива подобна, но с изцяло и много добре запазен храм, украсен по почти същия начин. Наричат я Крън II. Гробницата се намира в Сарафова могила край с. Крън. Тя разполага с коридор и две правоъгълни камери, чиито стени са покрити с многоцветни фризове. Художественото достойнство на храма в Сарафова могила са няколкото хоризонтални пояса, покрити с огледална повърхност в бяло, жълто, черно, оранжево и помпеянско червено.

През 1993 г. иманяри откриват един от най-големите тракийски комплекси в могилата Оструша край град Шипка. Той е разположен на площ от 100 кв. м в южната половина на могилния насип. Състои се от пет правоъгълни и едно кръгло помещения. Гробната камера е изградена от два монолитни каменни блока с обща тежина 60 тона. Подобно съоръжение досега не е откривано в целия югоизток.

След двете сходни постройки край Севтополис и тези при Крън, трета двойка, макар и със значителни различия, са храмовете в Голяма Арсеналка и Могилата на грифоните. Голямата Арсеналка е открита на 31 август 1995 г. в близост до филиал на военни заводи “Арсенал” - Казанлък, на което дължи и името си.  Построена е от добре обработени камъни на порфирен гранит. Голямата Арсеналка бързо е определена като най-представителната куполна постройка в Тракия, по-добре изградена дори от прочутата Мезешка гробница и остава такава до откриването на Могилата на грифоните. Тази могила се оказва ненадмината до тогава известните.

През 1996 г. са открити три тракийски гробници от некропола Шушманец край град Шипка. Гробницата от могилата Грифоните е най-добре запазената куполна гробница, използвана през  V-IV в. пр. Хр. като мавзолей. Подът е покрит с дебел пласт мазилка, а двукрилите врати са счупени при ограбването. Тракийската гробница Хелвеция датира от V-IV в. пр. Хр. Подът и стените й са измазани с дебел слой штукатура - варно мляко с мраморен прах. А гробницата Шушманец се състои от гробна камера и правоъгълно преддверие с полуцилиндричен свод, подпрян от дорийска колона.

На 19 август 2004 г. от недрата на могилата Светица, намираща се на около 2 км от град Шипка е открита каменна гробница от сакрофагоподобен тип, със зашеметяващи за тракийската култура находки - уникална златна маска, златен пръстен, а бронята от бронз, античните съдове и части от оръжие допълват съкровището. Владетелският гроб, с размери 178 на 316 см, е изграден от каменни плочи, върху които обаче има и облицовка.

В могилата Голяма Косматка, край Шипка, се крие една от най-големите и най-богати тракийски гробници по нашите земи. Трикамерна гробница с дромос с обща дължина 26 м, за която се предполага, че датира от края на V и началото на IV  в. пр. Хр. Височината на гробницата е 20 м при диаметър около 900.

Бъдещето на Долината на тракийските царе като представителен, печеливш и проспериращ туристически център може да се смята за гарантирано. Археологическите материали  от Долината ще спомогнат за утвърждаването на бавно пробиващото си път убеждение, че траките са били равностойни партньори на своите южни съседи в областта на политиката, културата и религията през I хил. пр. Хр.

 
__ENGLISH__
Pre-history of the Thracians
Kingdom of Odrisi
Religion
Thracian culture
Thracian crafts
The Kazanlak Tomb
Sevtopolis
The Svetitsa mound
The mound "Ostrusha"
Big Kosmatka
Kazanlak
About
__FRIENDS__
balkanmysteries.com
. Archaeology, Natural phenomena
. Human Phenomena
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -