Xbox Logo
__БЪЛГАРСКИ__
Предистория на траките
Одрисите
Тракийски богове
Тракийската култура
Занаятите на траките
Казанлъшка гробница
Разкопки и открития
Севтополис
Могила Светицата
Могила Оструша
Голямата косматка
Долината днес
За авторите
__ПРИЯТЕЛИ__
balkanmysteries.com
. феномени сред хората,
. природата и археолагията
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Голямата косматка
Една от най-големите могили на Балканския полуостров е Голяма Косматка край град Шипка. Тя е с височина 20 м при диаметър около 90. Подобна е на други две могили край гр. Шипка - Оструша и Шушманец. Името на могилата, както и това на Малка Косматка идват от огромните дъбови дървета, които са покривали телата им.

Фасадата на храма е представителна и в средата й е оформен вход, зад който обаче няма помещение. От него започва необикновено дълъг 13-метров коридор, изграден от обработени камъни, настлан и покрит с дървени греди. Той е неочаквано широк - 1,6 м и учудва с изключителната си височина - между 2,1 и 2,45 м. В северния си край коридорът опира втора представителна фасада, вход в която извежда в първата от трите камери. Тя и първите две помещения са изградени от отлично обработени големи каменни блокове, споени със залети в олово железни скоби. Същинското проучване на трите помещения продължава без прекъсване от 4-ти до 5 октомври 2004 г.

В първата камера, правоъгълна, със заоблен свод, е намерен скелет на кон, принесен в жертва.

Втората камера е кръгла, с куполен покрив, извисяващ се на височина от 4,5 м. На входа й е открита мраморна врата, украсена с човешки изображения, част от които са женски глави, имитации на железни гвоздеи, както и с пластични орнаменти, украсени в синьо и червено.

Входът към третата камера е преграден с каменни зидове. Това помещение е вдлъбнато в гранитен блок, с тегло повече от 60 тона, и е покрито с монолитен каменен блок с триъгълно сечение, така че цялата камера да наподобява саркофаг. Вътре е моделирано ритуално легло на тракийски владетел. Извършеното в тази камера символично погребение е направено с богати дарове. Намерени са около 20 златни предмета, сред които: конски апликации, начелник, златни украшения по меча и златна сбруя с човешки и животински изображения, както и с растителна украса.

Друг интересен предмет е намереният златен венец с дъбови листа и жълъди. Венецът е с много голям диаметър - около 45 см и не е могло да бъде поставян и на най-голяма човешка глава. У нас има открити не повече от три или четири подобни украшения. Тукашният венец не е с голяма художествена стойност, но руши представите на археологията, че подобни венци не е имало преди средата на IV в.

Няколко други ценни предмета са намерени върху придадената към ритуалното ложе маса - два съда от алабастър, частично разрушени от продължителния престой във влажна среда. До тях, полегнал настрана и с дъното нагоре, се намирал златен киликс. Той представлява чаша за вино, с тегло 300-400 грама. Киликсът е с изящно тяло, две елегантни дръжки, блестяща гладка повърхност и украса от врязани растителни орнаменти по вътрешната страна и по дъното. На дъното му е изобразена звездата на Вергина. Киликсът от Голяма Косматка е вторият златен съд, намиран при разкопки в тракийски гроб след каничката от Могиланската могила във Враца, открита през 1996 година.

До киликса е поставен най-старинният и оригинален предмет, който някога е намиран в тракийски гроб. Той е точно копие на средиземноморска мида. Запазени са двете части - плоска основа и шарнирно свързан корубест капак. Върху основата са прикрепени единадесет многолистни розети от сребро, които са играли ролята на крачета.

Сред по-големите златни предмети са още глава на елен с изключително реалистично изображение и глава на богиня.

Друго уникално произведение на старогръцкото изкуство, намерено в Голяма Косматка е бронзова глава. Тя представлява глава с естествени размери на брадат мъж, с очи от полублагородни камъни. Находката е открита при разкопки на дълбочина над 4 м на 21 септември 2004 г. Главата е била погребана  заедно с дъно на голяма делва, за която се предполага, че е около 1,5 м. Уникалното откритие датира от втората половина на V в. пр. Хр.

В могилата Голяма Косматка се намира един от най-богатите по отношение на находките тракийски гробове. Счита се, че първо е била изградена могилата, а след това е построен храмът вътре в нея, който по-късно се е превърнал в мавзолей на тракийския владетел. Можем да кажем, че с откриването на гроба се достига висок връх в изследователската дейност на археолозите, занимаващи се с търсенето на тракийските следи оставени по нашите земи.
 
__ENGLISH__
Pre-history of the Thracians
Kingdom of Odrisi
Religion
Thracian culture
Thracian crafts
The Kazanlak Tomb
Sevtopolis
The Svetitsa mound
The mound "Ostrusha"
Big Kosmatka
Kazanlak
About
__FRIENDS__
balkanmysteries.com
. Archaeology, Natural phenomena
. Human Phenomena
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -