Xbox Logo
__БЪЛГАРСКИ__
Предистория на траките
Одрисите
Тракийски богове
Тракийската култура
Занаятите на траките
Казанлъшка гробница
Разкопки и открития
Севтополис
Могила Светицата
Могила Оструша
Голямата косматка
Долината днес
За авторите
__ПРИЯТЕЛИ__
balkanmysteries.com
. феномени сред хората,
. природата и археолагията
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Могила Оструша

Впечатляваща стенописна украса е запазена в гробищно-култовия комплекс в могилата Оструша край град Шипка, който е открит на 13 април 1993 г. С височината си от 20 метра тя е сред най-изявените в района. В момента на откриването си Оструша е най-сложният и просторен, известен дотогава тракийски храм. Има 6 помещения върху площ от 100 кв. м. От юг се влиза в централно разпределително помещение, в което са оставени три входа за камерите встрани и на север от него. Там е погребан кон с пълен комплект сребърни украси за амуницията. Една от тях - апликация за челото на животното, е уникална. От плочката с формата на числото 8 излиза триизмерна глава на грифон със силно заострен клюн. В помещението са намерени и два сребърни съда - каничка и чаша тип фиала; нагръдник-яка за кожена ризница от желязо; сребро и злато със силно стилизирани растителни и геометрични орнаменти.

Помещението на север от централното е издялано от един огромен каменен блок с размери 2,5 х 3,5 х 2,5 м и тегло над 60 тона, което е забележително постижение на тракийската строителна култура. Срещу входа е моделирано ритуално легло с крака, оформени като лъвски лапи. То доизгражда впечатлението за сакрофагоподобната форма на цялото помещение.

Гробницата е уникална и с оформлението на тавана – съчетание на релеф и живописна украса, в която се различават портретни изображения, живописни фигури и растителни орнаменти. Тук за пръв път в Тракия е регистрирано използването на златото като материал за инкрустация, което обаче се оказва до голяма степен пагубно относно процеса на запазването й.

При ограбването на гробницата при Оструша, през IV в. сл. Хр., грабителите (най-вероятно римски войници) са изпуснали една изключително рядка и ценна персийска монета с образа на Константин Велики.

Гробищно-култовият комплекс е изграден в средата на  IV в. пр. Хр. и е изпълнявал своите функции до края на четвъртото столетие след Христа. Храмът в Оструша  остава един от най-внушителните и интригуващи  паметници, намерени по нашите земи.

 
__ENGLISH__
Pre-history of the Thracians
Kingdom of Odrisi
Religion
Thracian culture
Thracian crafts
The Kazanlak Tomb
Sevtopolis
The Svetitsa mound
The mound "Ostrusha"
Big Kosmatka
Kazanlak
About
__FRIENDS__
balkanmysteries.com
. Archaeology, Natural phenomena
. Human Phenomena
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -