Xbox Logo
__БЪЛГАРСКИ__
Предистория на траките
Одрисите
Тракийски богове
Тракийската култура
Занаятите на траките
Казанлъшка гробница
Разкопки и открития
Севтополис
Могила Светицата
Могила Оструша
Голямата косматка
Долината днес
За авторите
__ПРИЯТЕЛИ__
balkanmysteries.com
. феномени сред хората,
. природата и археолагията
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Могила Светицата
На 19 август 2004 г. край град Шипка е открита тракийска гробница, саркофагоподобен тип. Тя е разкрита в могилата Светица. Край Шипка до сега са проучени две могили, които са на около 2 км една от друга, съответно на юг и югоизток от града. Светицата е на югоизток,  в посока на с. Крън.

Гробът е с размери 178 на 316 см. Изграден е от каменни плочи, върху които има и облицовка, която се състои от по-тънки каменни плочи, които придават на повърхността релефен характер. Самият гроб е покрит от шест огромни каменни плочи, с дължина над 2 м и с форма на паралелепипед. Те са изработени от порфирен гранит, за който е установено, че е използван при работата на доста гробници. Каменният гроб е ограден с червено-черен бордюр, който вероятно представлява символ на границата между живота и смъртта. По пода на каменния гроб са открити само бедрени кости, кости от ръце и долна челюст. По тази причина се смята, че погребаният е бил последовател на Орфей, тъй като според легендата, певецът е бил разкъсан от вакханките като тракийския владетел.

В изпълнение на същата традиция и някои от съдовете са разчленени по такъв начин. Два от тях са относително цели. Единият е сребърна чаша, подобна на фиала, но с плоско дъно. От тялото на съда са отлепени двете отвесни дръжки. Другият е голяма бронзова хидрия. Съдът има две хоризонтални дръжки, украсени с многолистни розети. Вертикалната липсва. Вместо това има отвесна дръжка без украса, която е от друга хидрия. Чужди са и две  хоризонтални дръжки също без украса и масивно столче за дъно, както и фрагментирано устие с макаровидни дръжки. Оказва се, че в зидания гроб са поставени дръжки и дена на поне 7 съда, чиито тела липсват. Някои от липсващите части в този гроб вероятно са погребани другаде.

Други предмети обаче са се запазили цели и те са с изключителна научна стойност. Най-интересен и интригуващ, единствен засега в тракийските земи е друг златен съд. Това е фиала, моделирана като човешко лице - маска. Тя е изпълнявала ролята и на чаша за пиене. Изработена е не от тънко фолио, а от дебела златна ламарина и тежи 673 грама. Лицето има индивидуални черти. Косата, брадата и мустаците са гъсти и буйни. Общият израз е на суров и решителен, дори жесток човек. Маската е изработена с отлично познати на тракийския майстор техники и художествени похвати - изливане, изковаване, широко използване на врязани линии, като по този начин от обратната страна е получено изображение в негатив. Стиловият анализ на изображението сочи сравнително ранна дата - средата на V в. пр. Хр. Маската е силно деформирана и смачкана, едното ухо се е озовало зад лицето, устието на чашата е нащърбено и губи част от оригиналните си очертания.

Владетелят от Светица е бил воин и е погребан с почти пълен комплект въоръжение. То е разположено на различни места в гроба. В северозападния ъгъл е изправена броня от две бронзови и много железни части. От бронз са лицева и гръбна части, по които е моделирана човешката мускулатура. По ограничаващите гърдите и плещите релефни линии са врязани изображения на пълзящи чудовища.

Противно на очакванията предвид богатия гроб в него отсъства изобилие от накитни предмети. Има само един пръстен печат. Той обаче е с качества на изключително произведение на ювелирното изкуство. Изображението представя почиващ атлет. Върху разчленена плоскост е седнал гол мъж с подчертана мускулатура, с много дълъг, означен от две тънки линии предмет - весла на лодка или копия. С реалистично представеното човешко тяло, добре предадената буйна къдрава коса авторът е постигнал изключително въздействаща композиция. Пръстенът свидетелства за високите художествени критерии на тракийската аристокрация спрямо античното изкуство от втората половина на  V в. пр. Хр.

Гробът в могилата Светица се характеризира като един от най-ранните и богати гробове откривани не само в Долината на тракийските владетели, но и в Югоизточна България. Според д-р Китов, ръководител на експедицията, находките в гроба дават аргументи за датирането на погребението от средата на  V в. пр. Хр. и свързването му с името на един от най-могъщите царе на траките - цар Терес. Той е обединил държавата на одрисите и е водил успешни битки с гърци и македонци.
 
__ENGLISH__
Pre-history of the Thracians
Kingdom of Odrisi
Religion
Thracian culture
Thracian crafts
The Kazanlak Tomb
Sevtopolis
The Svetitsa mound
The mound "Ostrusha"
Big Kosmatka
Kazanlak
About
__FRIENDS__
balkanmysteries.com
. Archaeology, Natural phenomena
. Human Phenomena
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -