Xbox Logo
__БЪЛГАРСКИ__
Предистория на траките
Одрисите
Тракийски богове
Тракийската култура
Занаятите на траките
Казанлъшка гробница
Разкопки и открития
Севтополис
Могила Светицата
Могила Оструша
Голямата косматка
Долината днес
За авторите
__ПРИЯТЕЛИ__
balkanmysteries.com
. феномени сред хората,
. природата и археолагията
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Занаятите на траките

Земята в Тракия била много плодородна, идеално място за отглеждане на различни земеделски култури. При траките най-разпространени били житото, овесът, ленът и конопът. Преди да открият ралото, те обработвали земята си с мотика. Колкото повече се усъвършенствали оръдията на труда, толкова повече се увеличавала реколтата. Производството толкова се увеличило, че траките започнали да предлагат всичко излишно на пазара.

Лозарството, винарството и пчеларството също били широко разпространени най-вече в по-южните райони на Тракия. Виното се славело с голямо разнообразие. То било свещено питие за траките. Виночерпците заемали важно място по време на царските пирове, когато владетелите сами разливали виното, те подчертавали своето високо положение. Траките произвеждали големи количества мед и восък - едни от най-търсените стоки в древността.

Според производството си племената се разделили на земеделски и скотовъдни. Скотовъдците живеели по високите планински пасбища, където отглеждали многобройните си стада. Нямало двор без овце, крави, кози и кокошки. Най-голямата гордост на тракийските скотовъдци били породистите коне. Тези племена умеели да добиват мед, сребро, злато и желязо.

Дрехите си траките изработвали от вълна, лен и коноп, дори и от кожа за по-суровите зими. По-богатите траки си позволявали да използват по-фини материи, внесени от Гърция, със златни нишки и разноцветни бродерии. Войниците им били обути в ботуши от еленова кожа, а обикновените траки носели груби цървули.

По тракийските земи в древността производството и търговията били силно развити. Траките произвеждали много стоки, като предлагали част от производството си на пазара. Те поддържали постоянни търговски отношения с елините - купували от тях, каквото нямали и им продавали своя излишък - зърно, вино, пчелен мед, восък, сушено месо, породисти коне, дори роби. Така гръцката култура прониквала в дейността на траките, което по-късно оказало голямо влияние върху начина им на живот.

 
__ENGLISH__
Pre-history of the Thracians
Kingdom of Odrisi
Religion
Thracian culture
Thracian crafts
The Kazanlak Tomb
Sevtopolis
The Svetitsa mound
The mound "Ostrusha"
Big Kosmatka
Kazanlak
About
__FRIENDS__
balkanmysteries.com
. Archaeology, Natural phenomena
. Human Phenomena
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -