Xbox Logo
__БЪЛГАРСКИ__
Предистория на траките
Одрисите
Тракийски богове
Тракийската култура
Занаятите на траките
Казанлъшка гробница
Разкопки и открития
Севтополис
Могила Светицата
Могила Оструша
Голямата косматка
Долината днес
За авторите
__ПРИЯТЕЛИ__
balkanmysteries.com
. феномени сред хората,
. природата и археолагията
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Тракийски богове
Траките гледали с удивление на природните явления, за които не можели да намерят разумно обяснение. Смятали, че всички те са божие дело, чрез което боговете или искали да възнаградят хората, или да ги накажат за някакво неподчинение.

Най-древно е вярването във Великата Богиня - майка Бендида. Според траките тя имала силата да дава и отнема живота, поради което я почитали като повелителка на природата и плодородието. Образът й се появява върху предмети на лукса и разкоша, присъства в ред украшения, в сервизи, следи с всезнаещите си очи от обици и ритони, от фиали и апликации. Светлината и топлината били смятани за божи дар - пренесено на Земята Слънце. Огънят, който горял постоянно в домашното огнище бил свещен. Ето защо много тачено било и божеството на Слънцето. Смятало се, че Великата Богиня - майка го е родила. Дори до днес е останал ритуалът, който са извършвали траките, да се обръщаме с лице към слънцето, търсейки отговори и подкрепа.

Тракийският конник бил безспорно най-популярен сред траките през Античността. Това било неизвестно по име божество, представено на хиляди открити оброчни плочи. Смятало се, че той бил бог на природата - растенията и животинския свят. Сред тракийското население бил известен с различни имена.

Освен общите богове, отделните племена имали и свои божества. Често били устройвани обредни веселия в тяхна чест, като се колели жертвени животни, за да ги почетат, пиели от най-хубавото вино, пеели и танцували. Много траки смятали, че след смъртта си човек продължава да живее, но в друг по-добър свят.

Тази вяра в безсмъртието на душата се обособява в учението, проповядвано от Орфей. По тази причина тази вяра е наречена на негово име - Орфизъм. Само аристократите и владетелите били посветени в тайнствата и мистериите на това учение. Те тайно от своите съпруги и деца ходели при Орфей и пиели от питието на боговете, което давало безсмъртие. Те силно вярвали, че след смъртта си ще се обожествят. По пътя си към съвършенството и безсмъртието траките преминавали през различни изпитания като единоборство с диви животни или с врагове. Трябвало също да опознаят единството на тялото и душата. Само така можели да станат безсмъртни и да се слеят с боговете.

Обикновените траки не можели да постигнат безсмъртие и да станат богове. Но те вярвали, че след смъртта си могат да се възродят за нов живот. Така, както природата през зимата изглежда мъртва, а всяка пролет отново оживява.

Поради непрестанното общуване на гърците с траките, те възприели като свои повечето от тракийските богове. В своята митология гърците изменили имената и функциите на някои от тях. Днес тези богове са част от световната култура, но за съжаление, много малко хора знаят, че значима част от тях имат тракийски произход.
 
__ENGLISH__
Pre-history of the Thracians
Kingdom of Odrisi
Religion
Thracian culture
Thracian crafts
The Kazanlak Tomb
Sevtopolis
The Svetitsa mound
The mound "Ostrusha"
Big Kosmatka
Kazanlak
About
__FRIENDS__
balkanmysteries.com
. Archaeology, Natural phenomena
. Human Phenomena
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -